Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Craftygenesindonesia!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Craftygenesindonesia, te vinden op https://craftygenesindonesia.com.

Door deze website te bezoeken, gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Craftygenesindonesia niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de vergoeding van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Indonesië.

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als uitwisselbaar en daarom als een verwijzing naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Craftygenesindonesia te openen, ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Craftygenesindonesia.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het gemakkelijker te maken voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Craftygenesindonesia en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Craftygenesindonesia. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt deze toegang krijgen van Craftygenesindonesia voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

U mag niet:

 • Materiaal herpubliceren van Craftygenesindonesia
 • Materiaal van Craftygenesindonesia verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Craftygenesindonesia
 • Herdistribueer content van Craftygenesindonesia

Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Craftygenesindonesia filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Craftygenesindonesia, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn of haar mening en mening plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Craftygenesindonesia niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Commentaren op deze website.

Craftygenesindonesia behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of een schending van deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De Opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 • De Opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of gepresenteerde commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

U verleent Craftygenesindonesia hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Opmerkingen te gebruiken, reproduceren, bewerken en anderen te machtigen om uw Opmerkingen te gebruiken, reproduceren en bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als ze hyperlinken naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen bevatten.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende typen organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende bronnen van consumenten- en/of bedrijfsinformatie
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
 • distributeurs van onlinegidsen;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou laten kijken naar onszelf of naar onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Craftygenesindonesia compenseert; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties mogen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Craftygenesindonesia. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die gekoppeld wordt aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van het logo van Craftygenesindonesia of andere illustraties is toegestaan voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw Website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Er mogen geen links op een Website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins inbreuk maakt op of pleit voor de inbreuk of andere schending van een derde partij rechten.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te accepteren. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden te volgen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, bent u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om of zo te reageren of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan; evenmin beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • een van onze of uw aansprakelijkheden te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn gesteld: (a) zijn onderworpen aan de vorige paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden regelen die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Haked

Bij verkoop van producten met het label Haked/met een Haked link, wordt u doorgestuurd naar de website van Haked. Vervolgens kunt u daar uw bestelling afronden.

Haked is verantwoordelijk voor de levering, afhandeling en eventuele vragen. Voor al deze producten geldt dat de algemene voorwaarden van Haken van toepassing zijn.

Website link: Home – Haked

Contact pagina van Haked: Contact – Haked

Algemene voorwaarden van Haked: Algemene voorwaarden – Haked

Ravelry:

Bij verkoop van producten met het label Ravelry/met een Ravelry link, wordt u doorgestuurd naar de website van Ravelry. Vervolgens kunt u daar uw bestelling afronden.

Ravelry is verantwoordelijk voor de levering, afhandeling en eventuele vragen. Voor al deze producten geldt dat de algemene voorwaarden van Ravelry van toepassing zijn.

Website link: Ravelry: Home

Contact pagina van Ravelry: Ravelry: Contact us

Algemene voorwaarden van Ravelry: Ravelry: Terms of Service

Etsy:

Bij verkoop van producten met het label Etsy/met een Etsy link, wordt u doorgestuurd naar de website van Etsy. Vervolgens kunt u daar uw bestelling afronden.

Etsy is verantwoordelijk voor de levering, afhandeling en eventuele vragen. Voor al deze producten geldt dat de algemene voorwaarden van Etsy van toepassing zijn.

Website link: Etsy – Shop for handmade, vintage, custom, and unique gifts for everyone

Contact pagina van Etsy: How to Contact Etsy Support – Etsy Help

Algemene voorwaarden van Etsy: Terms of Use – Our House Rules | Etsy